نمایندگی اعتباری سرور مجازی

نمایندگی اعتباری سرور مجازی (1)

آیا مشتریان شما نیاز به سرورهای مجازی در ایران و خارج از کشور دارند؟ آیا میخواهید هزینه کمتری را بابت پلن های سرورهای مجازی موجود در تکنوسرور پرداخت کنید؟ آیا میخواهید مدیریت سرویسهای ارائه شده به مشتریان شما، با تکنوسرور باشد؟ از نمایندگی اعتباری سرور مجازی تکنوسرور استفاده نمایید.

شما میتوانید به عنوان نماینده تکنوسرور، پلن های سرور مجازی لینوکس خارج کشور ، پلن های سرور مجازی لینوکس ایران ، پلن های سرور مجازی ویندوز خارج کشور و پلن های سرور مجازی ویندوز ایران را با قیمت اصلی به مشتریان خود ارائه دهید و تا سقف 20 درصد از تخفیف سرور مجازی برخوردار شوید. مسئولیت نگهداری از کلیه سرویسها به عهده تکنوسرور میباشد و شما بدون اینکه درگیر مسائل پشتیبانی شوید، به عنوان مدیر کاربرانتان از سود مناسبی برخوردار خواهید شد.

پلن مورد نظر خود را انتخاب نموده و پرداخت نمایید. یک درخواست پشتیبانی مبنی بر فعال نمودن پلن ارسال نمایید. اعتبار اولیه پرداختی به حساب کاربری شما افزوده شده و کد درصد تخفیف سرور مجازی پلن مورد نظر برای شما ارسال میشود.

چهارشنبه, 30 بهمن 1398 نوشته شده توسط در نمایندگی اعتباری سرور مجازی

آیا مشتریان شما نیاز به سرورهای مجازی در ایران و خارج از کشور دارند؟ آیا میخواهید هزینه کمتری را بابت پلن های سرورهای مجازی موجود در تکنوسرور پرداخت کنید؟ آیا میخواهید مدیریت سرویسهای ارائه شده به مشتریان شما، با تکنوسرور باشد؟ از نمایندگی اعتباری سرور مجازی تکنوسرور استفاده نمایید.

شما میتوانید به عنوان نماینده تکنوسرور، پلن های سرور مجازی لینوکس خارج کشور ، پلن های سرور مجازی لینوکس ایران ، پلن های سرور مجازی ویندوز خارج کشور و پلن های سرور مجازی ویندوز ایران را با قیمت اصلی به مشتریان خود ارائه دهید و تا سقف 20 درصد از تخفیف سرور مجازی برخوردار شوید. مسئولیت نگهداری از کلیه سرویسها به عهده تکنوسرور میباشد و شما بدون اینکه درگیر مسائل پشتیبانی شوید، به عنوان مدیر کاربرانتان از سود مناسبی برخوردار خواهید شد.
پلن مورد نظر خود را انتخاب نموده و پرداخت نمایید. یک درخواست پشتیبانی مبنی بر فعال نمودن پلن ارسال نمایید. اعتبار اولیه پرداختی به حساب کاربری شما افزوده شده و کد درصد تخفیف سرور مجازی پلن مورد نظر برای شما ارسال میشود.

 • پلن شماره 1 قیمت
 • تومان300.000
 • نامحدود
 • درصد تخفیف 10%
 • انتقال اطلاعات رایگان
 • سفارش
 • پلن شماره 2 قیمت
 • تومان600.000
 • نامحدود
 • درصد تخفیف 15%
 • انتقال اطلاعات رایگان
 • سفارش
 • پلن شماره 3 قیمت
 • تومان900.000
 • نامحدود
 • درصد تخفیف 20%
 • انتقال اطلاعات رایگان
 • سفارش