چهارشنبه, 02 تیر 1395 In سرورهای مجازی ایران
 • سرور مجازی شماره 1 قیمت
 • تومان50.000
 • ماهیانه
 • رم سرور 512 مگابایت
 • فضای دیسک:25 گیگ
 • پردازنده اختصاصی:1core
 • ترافیک دریافتی ماهانه :30گیگ
 • هارد:Sata
 • پورت:1 گیگ
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • مجازی ساز:KVM
 • تحویل آنی
 • کانفیگMailserver,SQL,IBSng,...
 • دیتاسنتر-زیرساخت
 • سفارش
 • سرور مجازی شماره 2 قیمت
 • تومان70.000
 • ماهیانه
 • رم سرور: 1 گیگ
 • فضای دیسک:40 گیگ
 • پردازنده اختصاصی:1core
 • ترافیک دریافتی ماهانه :50گیگ
 • هارد:Sata
 • پورت:1 گیگ
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • مجازی ساز:KVM
 • تحویل آنی
 • کانفیگMailserver,SQL,IBSng,...
 • دیتاسنتر-زیرساخت
 • سفارش
 • سرور مجازی شماره 3 قیمت
 • تومان90.000
 • ماهیانه
 • رم سرور: 2 گیگ
 • فضای دیسک:60 گیگ
 • پردازنده اختصاصی:2core
 • ترافیک دریافتی ماهانه :100گیگ
 • هارد:Sata
 • پورت:1 گیگ
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • مجازی ساز:KVM
 • تحویل آنی
 • کانفیگMailserver,SQL,IBSng,...
 • دیتاسنتر-زیرساخت
 • سفارش
 • سرور مجازی شماره 4 قیمت
 • تومان110.000
 • ماهیانه
 • رم سرور: 3 گیگ
 • فضای دیسک:100 گیگ
 • پردازنده اختصاصی:2core
 • ترافیک دریافتی ماهانه :150گیگ
 • هارد:Sata
 • پورت:1 گیگ
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • مجازی ساز:KVM
 • تحویل آنی
 • کانفیگMailserver,SQL,IBSng,...
 • دیتاسنتر-زیرساخت
 • سفارش
 • سرور مجازی شماره 5 قیمت
 • تومان125.000
 • ماهیانه
 • رم سرور: 4 گیگ
 • فضای دیسک:150 گیگ
 • پردازنده اختصاصی:2core
 • ترافیک دریافتی ماهانه :200گیگ
 • هارد:Sata
 • پورت:1 گیگ
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • مجازی ساز:KVM
 • تحویل آنی
 • کانفیگMailserver,SQL,IBSng,...
 • دیتاسنتر-زیرساخت
 • سفارش